Foreldrevettregler

 

  Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler: 

  1. Møt fram til kamp og trening
  - barna ønsker det 

  2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen
  - ikke bare dine kjente 

  3. Oppmuntre i medgang og motgang
  - ikke gi kritikk (heller ikke til motstanderne) 

  4. Respekter lagleders bruk av spillere
  - ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen 

  5. Se på dommeren som en veileder
  - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser 

  6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta
  - ikke press det 

  7. Spør om kampen var morsom og spennende
  - ikke bare om resultatet 

  8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr
  - ikke overdriv 

  9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør
  - ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner 

  10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball
  - ikke du