Åpningstider sekretariat

 

 

 Telefon: 94815117 (ikke sms)

Fredag 

kl. 15:00  -  22:00

Lørdag 

kl. 08:00  -  21:00

Søndag 

kl. 08:00  -  16:00