Turneringsregler 2024

01 - Klasseinndeling

Klasse

Årskull

Lagavgift*

A-kort*

B-kort*

Spilletid

G16

11'er

2008

1 750

1250

850

2 x 25 min

G14

11'er

2010

1 750

1250

850

2 x 20 min

G13

9'er

2011

1 500

1250

850

2 x 20 min

G12

9'er

2012

1 500

1250

850

2 x 20 min

G11

7'er

2013

1 400

1250

850

2 x 20 min

G10

7'er

2014

1 400

1250

850

2 x 20 min

G9

5'er

2015

1 050

1250

850

2 x 15 min

G8

5'er

2016

0

0

0

2 x 15 min

G73`er
2017000

2 x 12 min

J17

11'er

2007

1 750

1250

850

2 x 25 min

J15

11'er

2009

1 750

1250

850

2 x 20 min

J14

9'er

2010

1 500

1250

850

2 x 20 min

J147`er
20101 4001250850

2 x 20 min

J12

9'er

2012

1 500

1250

850

2 x 20 min

J11

7'er

2013

1 400

1250

850

2 x 20 min

J10

7'er

2014

1 400

1250

850

2 x 20 min

J9

5'er

20151 050

1250

850

2 x 15 min

J8

5'er

2016

0

0

0

2 x 15 min

J73`er
2017000

2 x 12 min

*alle priser i kr NOK


A-kort dekker:

Overnatting på skole, alle måltider og deltakermedalje (opp t.o.m 12år).

NB! Trenere/lagledere som skal overnatte på skole må også kjøpe A-kort på lik linje som spillerne.

 B-kort dekker:

Alle måltider og deltakermedalje (opp t.o.m 12år).

NB! Trenere/lagledere som også ønsker å benytte seg av B-kort må også kjøpe B-kort på lik linje som spillerne.Årskull fra 11 år spiller 3 dager. Årskull 9/10år 2 dager (lørdag/søndag). Årskull 7/8 1 dag (lørdag)


02 - Spilleregler 

Uavgjort i sluttspill (alt annet enn semi og finale i A-sluttspill)/mellomrunder, inkl bronsefinalerUavgjort i Semifinale/finale (kun A-sluttspill)
Alder12123
G 13 og G14CornerLoddtr.2x5m extraomg. Cornere inkl extraomg.Semi: Loddtr. Finale: 2 vinnere
J14 og J15CornerLoddtr.2x5m extraomg. Cornere inkl extraomg.Semi: Loddtr. Finale: 2 vinnere
J17 og G16CornerLoddtr.2x5m extraomg. Cornere inkl extraomg.Straffekonk.

Innledende spill:

De påmeldte lagene deles inn i grupper på 3-5 lag og disse lagene spiller enkeltserie.

Rekkefølgen avgjøres slik:

Poengtallet

3 poeng for seier

1 poeng for uavgjort

0 poeng for tap

Dersom et lag ikke møter taper dette laget 0-1, det laget som møter opp får 3 poeng

Står flere lag likt på poeng, avgjør den totale målforskjellen deres innbyrdes plassering.

Er målforskjellen den samme, går laget foran som har flest scorede mål.

Står to eller flere lag fortsatt likt, bestemmes rekkefølgen av poeng og målforskjell i de innbyrdes oppgjørene.

Hydro-cup følger spillereglene til NFF Nordmøre og Romsdal.

https://www.fotball.no/kretser/nordmore-og-romsdal/
03 - Spilleberettigelse

GENERELT

En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer.

Ungdomsfotball: En spiller har bare anledning til å delta på ett lag.

Barnefotball:  Spillere kan delta på flere lag (for samme klubb) i samme klasse.

DOKUMENTASJON AV ALDER

Samtlige spillere må ved behov dokumentere sin alder ved å vise tilfredsstillende legitimasjon med foto.

LAGLISTER

Alle lag skal i god tid (senest ved ankomst) før første kamp ha lagt inn lagliste i profixio, evnt levere skriftlig i sekretariatet.  En spiller er ikke spilleberettiget i Hydro Cup før vedkommende står oppført på laglisten. 

På hver lagliste skal mobiltelefon til ansvarlig lagleder føres opp.

OVERÅRIGE SPILLERE /DISPENSASJON FRA KRAVENE TIL ALDER

Hydro Cup følger til enhver tid gjeldende breddereglement når det gjelder dispensasjoner. 

https://www.fotball.no/kretser/nordmore-og-romsdal/

Vi presiserer at reglene gjelder både i ordinært seriespill, og i Hydro Cup.

Eksempel: Hvis en klubb stiller lag i seriespillet i G16, men ikke deltar i Hydro Cup, kan ingen fra dette laget delta som overårige i G14 i Hydro Cup.

FLYTTING AV LAG

Juryen kan flytte et lag til en annen klasse dersom sportslige hensyn tilsier dette.

04 - Spilletider


Se øverste tabell

05 - Jury og protester

JURY 

Det blir nedsatt en jury i forkant av turneringen. Juryen vil bestå av tre medlemmer, fra tre ulike klubber.

Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes.

PROTESTER

NFFs turneringsreglement gjelder med følgende tillegg: Eventuelle protester skal leveres skriftlig i sekretariatet på Sande stadion av lagleder, senest 60 min. etter at kampen er ferdigspilt.
 
Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område.

Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

06 - Premiering

Fra og med årsklassene 13 år og oppover utdeles det gull, sølv og bronse til de 3 første lagene. I tillegg utdeles også pokaler. Alle deltakere under 13 år får deltakermedalje.

Etter Norges Fotballforbund retningslinjer kåres det ikke vinner i årsklassene under 13år.

07 - Øvrige regler

BALLEN

I årsklassene f.o.m 15 år benyttes ballstørrelse nr. 5. I de øvrige klasser benyttes ballstørrelse nr. 4. 

Bruk av feil ballstørrelse er ikke protestgrunnlag. Det lag som står først i programmet har avspark og skal stille med godkjent kampball.

BANEHALVDEL

Lagene stiller på den banehalvdel som dommeren bestemmer.

DRAKTER

Bortelaget skal skifte drakter (eventuelt benytte vester med annen farge) dersom dommeren mener draktene er for like. Vi oppfordrer lagleder til å oppdatere seg på evt. draktlikhet i forkant av hver kamp.

LINJEVAKT

I de kamper hvor det ikke oppnevnes dommertrio, plikter lagene å stille linjevakt.

SPILLERENS UTSTYR

Samtlige spillere skal bruke leggskinner/leggbeskyttere. Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart. Manglende bruk av leggskinner er ikke protestgrunnlag. 

FRAMMØTE

Alle lag plikter å stille ferdig skiftet ved den bane hvor deres kamp spilles senest 10 min før kampen skal begynne. Lag som ikke møter til fastsatt kamptid, uten særlig grunn, taper kampen på "walk-over", resultatet settes til 3-0. Det er juryen som til enhver tid tar standpunkt til hva som er "særlig grunn" ved manglende fremmøte.

VÆRFORBEHOLD MM

Dersom vær- og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebanene, forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan, eventuelt foreta en fullstendig avlysning av turneringen.


Flytting av kamper til reservebaner andre steder vil være aktuelt. Lagene plikter selv å holde seg orientert om endringer i spilleplanen. Alle klubber som IKKE benytter turneringens innkvarteringstilbud, må på forhånd ha oppnevnt en kontaktperson som til enhver tid kan motta beskjed om endringene.

Arrangøren forbeholder seg retten til å endre turneringsreglementet dersom det skulle bli nødvendig.