Baner

Følgende baner brukes under Hydro Cup:

Med forbehold om endringer.


Alle baner unntatt KGB er gressbaner.


2023:

11er baner med standard mål

Baner

1. Sande1

2. Håsen 1

3. Håsen 2

4. Leikvoll

5. Øksendal


9er baner 

Baner

1. Statkraft 1 og 2

2. Ottembanen

3. Grøa 1 og 2

4. Sande 2 (A og B)

5. KGB 3


7er baner

Baner

1. Kgb 1 og 2

2. Rotvoll

3. Holssanden 1

4. Holssanden 2

5. Frank Stadion

6. Skjøllend


5er baner 

BanerStørrelse

1. Lille Ekeberg 1 (mot sør)

21 X 36

2. Lille Ekeberg 2 (mot øst)

20 X 36

3. Lille Ekeberg 3 (mot vest)

20 X 36Kart som viser hvor banene ligger:

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=106m4rhQgvmZpSmM1BQuC3Yu0-9ObSWqR&ll=62.66930198513164%2C8.582821881623705&z=16