Påmelding

 

 Påmelding via følgende link:

 

 

 Påmeldingsfrist og frist for betaling av lagavgift er 2. mai.

Betalingsfrist for A- og B- kort er 15.mai 

Arrangøren forbeholder seg retten til å avvise påmeldte lag. 

 

 

NB! DET ER SÆRDELES VIKTIG Å GI BESKJED OM LAGET SKAL HA OVERNATTING (A-KORT) ELLER IKKE DA DETTE ER DEN STØRSTE BEGRENSNINGEN VI HAR P.T. 

Gjøres via link i email du får tilsendt etter påmelding av lag.

 

Tilbake

Påmelding

  • Sponsorer